برچسب زده شده با : نقد برخورد با بدحجابی

نقد دینیِ “خشونت‌ورزی در مواجهه با بدحجابی “

✍️ دکتر علی‌رضا آزاد هیأت علمی الهیات دانشگاه فردوسی مشهد   حجاب و بدحجابی هر دو در طول تاریخ، به شکل‌های گوناگون وجود داشت. خداوند در ۵ آیه قرآن دستور به رعایت حجاب داده است و در بیش از ۱۰۰ حدیث، حجاب شرعی تعریف و به رعایت آن توصیه و بدحجابی تقبیح و احکام حجاب […]

سخن استاد | خانۀ اهالی علوم انسانی