برچسب زده شده با : مدرسه زمستانی فلسفه دین 1400

مدرسه‌ای زمستانه فلسفۀ دین جهانی

🔴انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران، مدرسه‌ای زمستانه را با عنوان «فلسفۀ دین جهانی» و به‌صورت مجازی تدارک دیده است.   📌محورها و مدرسان این مدرسه به شرح زیرند: الهیات جهانی – رسول رسولی‌پور (دانشگاه خوارزمی) انسان کامل – قاسم کاکایی (دانشگاه شیراز) بداء – محمد سعیدی‌مهر (دانشگاه تربیت مدرس) تثلیث – احمدرضا مفتاح (دانشگاه ادیان و […]

سخن استاد | خانۀ اهالی علوم انسانی