برچسب زده شده با : علوم انسانی در ایران

خودتحریمی علوم انسانی

خودتحریمیِ از علوم انسانی ✅ آن‌چه در این یادداشت می‌نویسم نه “شکست‌نفسی” است و نه چیزی که بشود “فروتنی” نامید؛ این یادداشت حکایت یک دردِ وجودی است که از ذهن یک انسان بر می‌خیزد و تا عمق نهاد علمِ این کشور تیر می‌کشد. ✅ من در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور درس خوانده و دکترای […]

سخن استاد | خانۀ اهالی علوم انسانی