دسته: دین و عرفان

یقین گمشده

✔️ یقین گمشده! چارلز تیلور –فیلسوف اجتماعی برجسته- معتقد است که دوران معاصر غرب (آمریکای شمالی و اروپای غربی) با دوران پیشامدرن، تفاوت های اساسی دارد. یکی از این تفاوت ها فروریختن دیوارهای جزم و از بین رفتن مرزهای مستحکم یقین است. این اتفاق برای همه گروه های فکری رخ داده است. تیلور معتقد است […]

نقد دینیِ “خشونت‌ورزی در مواجهه با بدحجابی “

✍️ دکتر علی‌رضا آزاد هیأت علمی الهیات دانشگاه فردوسی مشهد   حجاب و بدحجابی هر دو در طول تاریخ، به شکل‌های گوناگون وجود داشت. خداوند در ۵ آیه قرآن دستور به رعایت حجاب داده است و در بیش از ۱۰۰ حدیث، حجاب شرعی تعریف و به رعایت آن توصیه و بدحجابی تقبیح و احکام حجاب […]

سخن استاد | خانۀ اهالی علوم انسانی